Next Generations Community – Living in Abundance

tantra

 

 

 

Equinomy and Sacred ‘Economics’ are not the same
Cause Equinomy is the Economics of Certainty and Her Choice is here for years already

The Gift is IN the Awareness that We Welcome Each Other in our Midst
In our Normal Living Together on Earth

Economics of Certainty is not an idea, nor a plan, but sprouts from an inner place and awareness where all can thrive on this planet together in peace and heart to heart connection. No agenda attached. Even no stories about each other attached. Nothing… of all this… Absolutely no divisiveness, that’s not from Economics of Certainty. No one is excluded. All are included.

Totally walking my talk from Oneness consciousness.

In 2017 staat Ik-in-Wij en Collectieve Healing Centraal

Je kunt onder het menu ‘Healing2017‘ kijken als je echt klaar bent met het ‘oude’, waardoor je voorbij bent aan allerlei verdedigings- en beschermingsmechanismen van de ongeheelde psyche, waarom je de dingen deed zoals je ze deed in je verleden tot nu toe in jouw leven als ouder, leraar, politicus, politieman, soldaat, of jongere, etc.

Ik reik je vanuit nieuw ontsloten gebied handvatten aan hoe je voorbij Persoonlijke Healing en de ‘oude’ patronen en programma’s kunt gaan naar Collectieve Healing.

Wat zou er gebeuren als er GEEN regering zou zijn?
Het boek ‘Als de regering ineens oplost’, is begin 2017 uitgegeven door Uitgever Boekscout. Het hardcopy boek was tot 10 november 2019 via de Boekscout webwinkel te bestellen.

Boek ‘Als de regering ineens oplost’ als e-boek in pdf-vorm
Sinds 11 november 2019 is het boek ‘Als de regering ineens oplost’ als e-boek in pdf-vorm vrijelijk beschikbaar.

The ‘new reference point’, which is the Real Zero Point, is: our Existence does not cost anything and is back within 1 day.


On July 25th all Platforms including the Non Banking Facilitation Platform Equi Place are dissolved but her awareness is STILL very much ALIVE of course.

The Truth of Life was always here, is here NOW, and will be here always. The flexibility of Life, Life flowing in her own context, no interference, just let her BE.

Because… Abundance IS and does not need to be created nor attracted to you.

We ARE the New Earth

Normal Living Together on Earth
Back in early 2009 I envisioned a community. I felt I wanted to create a local community in a little village called Nieuweroord (Newer Place translated in English). I wanted to co-create a place where people could find everything f-rom conception to death in one place.

Then I realized… that ALL is here already… the only thing we need to do is to connect them differently.

So then I started to envision a global community… a normal living together on Earth. A ‘New’ Earth which is the Original Earth. We live in the Natural World in which all are supported. Poverty and other societal issues are of an old, deconstructing, constructed paradigm, which is dying. We ARE the bridge to the ‘New’, the Original, Natural World in which All Are Invited. No one is excluded, nor left behind. All Are Included in the Organic World. The ‘New’ Earth is already here.

transformationchange

 

 

 

 

 

 

We do not create poverty and the current problems anymore: our money is already transformed in Existence Money. We Accept the Child’s Existence Money and of our fellow man of course. We made the inner choice to live together with every Child. Via Equi Place you see what is left out in our living together still. I invite you to embed the Next Generations.

Equi logo

 

 

 

Mijn diepste Hartsverlangen, mijn Hartedroom
(English translation)
Het is mijn diepste Hartsverlangen, mijn Hartedroom mijn passie, samen met anderen die daar vanuit hun Bron ook naar verlangen, een fysieke plek op aarde (ik bedoel het groot(s) als in global: we are all connected) te co-creëren waar harmonie, balans, en evenwicht is tussen Moeder Aarde en al haar bewoners, waar we in vrede samen leven, waar illusionaire en uiterlijke verschijningsvormen en maskers meer en meer op kunnen lossen, waar we in onze naaktheid en puurheid staan en er geen geheimen meer zijn, waar openheid, zuiverheid en transparantie geleefd worden, waar een ieder in zijn/haar eigen bronkracht staat en zijn/haar eigen Hartedroom leeft, waar de beschikbare middelen gelijkelijk verdeeld zijn, waar we samen spelen in Vrijheid, Plezier, en Onvoorwaardelijke Liefde in Verbondenheid en Eenheid…

baby1

dolfijn1

 

 

 

 

 

 

Vanuit mijn diepe Zielsverlangen wil ik in co-creatie het ‘nieuwe samen leven’ laten ontstaan, een manier van samen leven waar mijn Hartsverlangen verwezenlijkt kan worden. Waar mensen samen leven vanuit het Overvloedsprincipe, als ze dat willen gebruik maken van een transparant onvoorwaardelijk onafhankelijk vrij beschikbaar (ruil)middel en in verbondenheid met de aarde en haar prachtige natuur. Eenieder, die de innerlijke impuls vanuit het Overvloedsprincipe voelt tot deze co-creatie, nodig ik uit in de Cirkel van het Overvloedsprincipe te stappen.

De cirkel is rond

Voor mijn eigen fysieke plek zie ik een woon- werkplek voor me in een landelijk gebied middenin de natuur, water in de directe omgeving, waar je de konijntjes en haasjes in de vrije natuur kunt ontmoeten, een plek met een grote zonnige tuin waar ruimte is voor een moestuin zodat ik uit directe omgeving food as medicine kan oogsten, een plek die tot rust en stilte uitnodigt, een plek die uitnodigt tot overgave en loslaten, een plek waar de Liefde voelbaar is…

Kortom: een plek die helemaal aansluit op mij. Een plek die creativiteit en heling ondersteunt, een plek die extase en vervulling brengt. Een thuisplek voor mij, en waar ook degenen die ik begeleid en/of scholing bied zich als vanzelf thuis kunnen voelen.

Vanuit mijzelf wil ik de transitie in gang zetten in mijn eigen leven, in mijn eigen Cirkel(s). Vanuit mijzelf wil ik verbindingslijnen leggen met alle organisaties die vanuit zichzelf de innerlijke impuls tot co-creatie voelen. Ik nodig eenieder uit in de Cirkel van het Overvloedsprincipe te stappen. Alle informatie betreffende het bewustzijn vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven is vrijelijk beschikbaar gesteld via teksten op mijn website.

Je kunt jouw keuze om vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven gewoon helemaal zelf maken. Daar heb je geen ondersteuning bij nodig. Als je behoefte hebt aan iemand die met je meekijkt in wat er allemaal gaat omvallen in jouw leven zodra je voor Vrij en Onbelast(end) samenleven kiest, dan ben ik beschikbaar voor je… Leven laten Leven. Jijzelf bent de Bron van jouw Leven. Niet iets buiten jou is dat. Jij bent jouw Bron(kracht). Als gevolg van dit inzicht stopt ook het doorbelasten naar de volgende generatie, naar onze kinderen. Kinderen kunnen hierdoor wezenlijk in hun eigen-wijze Bron(kracht) gaan staan, zonder eerst de shit op te moeten ruimen die hun ouders geweigerd hebben op te ruimen.

Rechts van dit stuk zie je verschillende linken staan: via de linken vind je verdere verdiepende teksten.

Ouders kunnen hun kinderen een vrije bedding bieden. Dat kan nu AL. De bedding van vrijheid van zelfbeleving en zelfervaring is er. Juist nu zien we kinderen met prachtige bewustzijnskracht en talenten, omdat zij op een vrije bedding van deze tijdsgeest geboren worden, waar ze de ruimte hebben om expressie te geven aan zichZelf.

Mijn eigen fysieke plek ontvouwt zich verder uit als Cirkel van Levenskunsten, een plek waar het Leven zichzelf Leeft. Zonder (be)sturing of beïnvloeding van buitenaf. Van binnen naar buiten laten ontstaan.

Co-creatie
Het is mijn intentie om in gezamenlijkheid een beweging te maken in co-creatie in de diepste betekenis van het woord dat ‘wij’ kennen vanuit Vrij en Onbelast(end) samen leven in een Crowd Power omgeving.

echteliefde

 

 

 

 

 

Vanuit Vrij en onbelast(end) samenleven herkennen wij in elkaar een wederzijds verlangen: elkaar onvoorwaardelijk in kracht en onbelast(end) te laten bestaan, elkaar te bedden en gezamenlijk te laten ontstaan wat wil ontstaan. De stroming, het Leven te laten Leven, waardoor Leven als vanzelf zich via ons aan ons toont. Van binnen naar buiten. In deze beweging (als in bewegen) mag alles er zijn, alles mag (moet) gezien in gelijkwaardigheid en evenwaardigheid. Vanuit innerlijke ‘leiding’ ofwel omgekeerd leiderschap: van binnen naar buiten. Geen (be)sturing en beïnvloeding van buitenaf. Wel elkaar inspireren en ‘dragen’ in ons hart. Stapje voor stapje ‘iets’ in de vorm laten komen. Leven laten Leven. Onderweg gaan. Samen, vanuit ons hart…

Eenieder kan in de eigen omgeving een dergelijk fundament leggen. Op geheel eigen wijze. En het hoeft niet via het internet te gaan.

In transparantie beschikbaar stellen
Een doorleefde nieuwe keuzemogelijkheid is hierdoor voor eenieder, global, beschikbaar. Waar de innerlijke impuls al leeft (in landen, steden, dorpen, woongemeenschappen, organisaties, personen, etc.), misschien nu nog onbewust, zal de transformatie naar het ‘nieuwe samen leven’ vanzelf gaan gebeuren. Doordat de nieuwe doorleefde ervaring van het ‘nieuwe samen leven’ aangenomen is.

Het ‘nieuwe samen leven’… elkaar in Vrijheid en Kracht onbelast laten (be)staan. We embed the Transition is hier in het NU een expressie van.

 

Verdieping vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven is vrijelijk beschikbaar gesteld via teksten op mijn website‘.

Rechts van dit stuk zie je verschillende linken staan: via de linken vind je verdere verdiepende teksten.

Je kunt jouw keuze om vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven gewoon helemaal zelf maken. Daar heb je geen ondersteuning bij nodig. Als je behoefte hebt aan iemand die met je meekijkt in wat er allemaal gaat omvallen in jouw leven zodra je voor Vrij en Onbelast(end) samenleven kiest, dan ben ik beschikbaar voor je.

Via mijn blogs geef ik je zicht op de eenvoud en vreugde van samen leven vanuit gedeelde levenstoegang. Ook laat ik je zien wat velen nu doen en denken vanuit de verwarde en verstrikte psyche in plaats van levenstoegang in gedeelde staat te laten. Hierdoor krijg jij handvatten aangereikt, waardoor je meer en meer het onderscheid in jezelf gaat (h)erkennen in wat samen leven vanuit levenstoegang is en wat niet. Je bent van harte welkom te reageren op de teksten van mijn blog nadat je je hiervoor aangemeld hebt. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie van de teksten op mijn blog. Daarnaast heb ik de The New Earth Life Academy from the New Paradigm ontwikkeld en vrijelijk beschikbaar gesteld als homeschooling.

Sorry not all links are in English, when somebody wants to translate, please feel free to do so or use google translate

 

Geef een reactie