Aangifte tegen ING (en andere private banken)

ING_bank

 

 

 

 

The truth about debt
People who have a mortgage with their banks, are NOT in debt with their banks… they are in debt with their fellow man. Do you comprehend this?
Their banks did create tons of money out of nothing for their mortgage: only the ‘rich’ can get this, the ‘poor’ cannot. So they are NOT in debt with their banks, but with their fellow man.

From the new paradigm we include everyone… so we provide life impulses for everybody not only for the rich… We create the same amount of money for everyone… for example a ton… the ones with a mortgage can pay back their banks and the other have a ton.

Wat gaat er nu transformeren als gevolg van de aangifte tegen de ING (of welke private bank dan ook?

De ‘verborgen’ boodschap is dat geldschepping bij de nederlandse bank zou moeten komen te liggen: bij de corporatie de Staat der Nederlanden dus. Het geldcreatiemoment transformeert niet: nee, geldschepping dient onder controle van de staat gebracht te worden.

Er is een gezegde wat zegt: wie het geldsysteem beheerst, beheerst de toekomst van een land… uiteindelijk. En dus wordt de verantwoordelijkheid voor geldschepping in handen gelegd van de corporatie de Staat der Nederlanden, de nederlandse bank. Logisch? Vanuit de NWO gezien wel ja.

Alle huidige banken dienen dezelfde ‘keizer’. Evenals dat iedere corporatie, dus ook de Staat der Nederlanden deze zelfde ‘keizer’ dient.

Het publieke imago van banken zou zijn dat ze nog altijd een overheidsinstelling zijn en dus betrouwbaar. Lees je goed mee? de overheid wordt hier dus (volledig ten onrechte) neergezet als betrouwbaar. Doordat de banken nu ‘de zwarte piet’ toegespeeld krijgen, is er eindelijk een schuldige aan te wijzen voor de crisis waar we met elkaar in zitten. En de (r)overheid gaat dat voor ons oplossen.

Alle maatregelen die we (de laatste tijd) afgekondigd zien worden door de (r)overheid daar liggen niet de banken aan ten grondslag. Wel de corporatie de Staat der Nederlanden.

Het is de Nederlandse Staat die ING gered heeft door er geld in te pompen. De Nederlandse Staat en de private banken: het is een 1-2tje (1-3tje: Vaticaan, Washington DC, en Londen, met andere woorden de Jezuïten).

Wat gaat er transformeren als geldschepping verlegd, en dus ook verengd, wordt naar de Nederlandse Bank: de bank van de corporatie de Staat der Nederlanden?

Op welke manier is de aangifte tegen de ING (en andere private banken) nu inzichtgevend en bewustmakend ten aanzien van het geldcreatiemoment?

Levengevende impulsen vanuit het levenstoegang paradigma
Het geldcreatiemoment dient te zijn: levenstoegang en niet het creëren van geld/levensruimte ten behoeve van hypotheken en leningen, waardoor de afstand tussen ‘rijk’ en ‘arm’ steeds groter wordt. Levenstoegang en voor eenieder het zelfde maandbedrag.

Geld en Samen Leven
Petitie 0: Wij eisen onze Levenstoegang terug

Stoppen Met Geld Aanmaken voor Selecte Groep
Petitie 1a: Wij eisen een onmiddellijk verbod op het ‘leven’ van geld bij banken

Voor Iedereen moet er een Ton Aangemaakt worden
Petitie 1b: Wij eisen een ton creatie voor iedereen

Is rente het issue?
Nee ook rente an sich is niet het issue. Zoals je nu weet, is het issue het creatieMOMENT van geld: geld creëren ten behoeve van hypotheken dient per direct te stoppen. Of deze geldschepping ten behoeve van hypotheken nu gebeurt door private banken of de centrale banken maakt helemaal niets uit. Geld moet uit het niets gecreëerd worden. Het geldcreatieMOMENT dient onze levenstoegang te zijn en voor eenieder hetzelfde bedrag. Geen afstand creëren dus tussen ‘rijk’ en ‘arm’. Als iemand privé geld uitleent, is het prima dat h/zij daar een vergoeding, in de vorm van rente, voor vraagt.

Betaalde rente aan banken over hypotheken en leningen is teruggevorderd bij de belastingdienst.

Eenieder is mede-verantwoordelijk voor het laten bestaan van de huidige belast(end)e systemen en structuren, Er dient een 0-moment te komen. En dat 0-moment is NU. We dienen de huidige belast(end)e systemen en structuren te verlaten, verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen aandeel erin, vanuit het nieuwe paradigma waarnemen en als het ware terug kijken naar de shit die als gevolg van het oude paradigma ontstaan is en vandaaruit de shit oplossen. De shit is niet op te lossen BINNEN de huidige belast(end)e systemen en structuren. Ook niet BINNEN de banken. Dat de huidige werking van de banken niet klopt, is al jaren bekend en toch kon, en kan nog steeds, geldschepping ten behoeve van hypotheken en leningen door blijven gaan. Er is geen onwetendheid, al jaren niet meer.

 

Ik heb de Life Academy from the New Paradigm – Homeschooling ont-wikkeld. Ik stel hier informatie beschikbaar voor ouders, begeleiders, en jongeren die zich willen bijscholen vanuit Levenstoegang.

Ik nodig jou uit de link naar de Life Academy te verspreiden naar alle hoofden van scholen en teachers in jouw directe omgeving en natuurlijk ook naar burgermeesters en ‘rechtsbeschermers’, waarbij je aan kunt geven dat het programma in opbouw is. Regelmatig terugkomen voor nieuw studie-materiaal is dus nodig.

Dit programma kan ook verspreid worden naar mensen die in de huidige belastende instituten en systemen werken. En verder natuurlijk naar eenieder die belangstelling heeft voor dit programma.

If you are really done with the old, so you are not in protection mode anymore, why you did the things you did until now in your life as elder, teacher or youngster… if you are not in protection mode anymore, and you want to attend The Life Academy from the New Paradigm, feel free to join this Homeschooling program. This is homestudy. You receive tools how to be an elder, teacher or youngster from the New Paradigm from free entrance to life, how to let life entrance in a shared state and to protect this way of living togetherness.

Homeschooling

Hieronder volgt het programma

Blok 1. The New Paradigm – Levenstoegang vanuit vrij en onbelast(end) samen leven
Blok 2. Natural Law – Do No Harm
Blok 3. Real Life Case Studies

 

Ook geplaatst op Why Not Me

11 gedachten over “Aangifte tegen ING (en andere private banken)

 1. Mascha RoedelofMascha Roedelof Bericht auteur

  Het echtpaar legt de verantwoordelijkheid van de restschuld bij de bank: de bank had hen beter moeten informeren.

  Vanuit eigen verantwoordelijkheid in eigen leven gezien, had het echtpaar zichzelf natuurlijk dienen te informeren.

  De klacht is dat banken niet goed zorgen. De bank zou een zorgplicht hebben.

  Zowel verantwoordelijkheid met betrekking tot informatievoorziening als zorgplicht wordt buiten het zelf neergelegd.

  In deze transitie dienen we juist te transformeren naar eigen verantwoordelijkheid en zorg naar onszelf toe. Niets meer buiten onszelf leggen.

 2. Mascha RoedelofMascha Roedelof Bericht auteur

  Vergelijk met de huidige situatie rondom zwangerschap en geboorte…
  Nog slechts 1 op de 5 vrouwen bevallen thuis zonder interventie. Protocollen zijn zodanig opgesteld nu dat steeds sneller en vaker ingegrepen wordt in het natuurlijk proces. Kraamhulpen zijn niet meer bij de bevalling aanwezig, omdat hiervoor een speciaal team in het leven geroepen is. Stuitbevallingen, die normale geboortes zijn, worden standaard volgens protocol doorverwezen naar het ziekenhuis.

  Als je je als aanstaande ouders niet goed voorbereid op je zwangerschap en bevalling ben je gemakkelijk te manipuleren en intimideren door wat er vanuit protocollen naar je toegebracht wordt.

  We vinden eigen verantwoordelijkheid nemen en zorgplicht naar onszelf toe dus terug op alle levengebieden.

  De meeste mensen vinden het wel zo gemakkelijk dat hen verantwoordelijkheid en zorg uit handen genomen wordt. Tja… dan moet je nu niet klagen. Het uit handen geven van jouw leven, is jouw verantwoordelijkheid (geweest): de consequenties hiervan liggen op je eigen bord. Grow up!
  Zeg ik hiermee eigen schuld dikke bult? Nee, ik zeg hiermee: neem volledige eigenaarschap voor de situatie waarin je terecht gekomen bent en ga van daaruit naar oplossingen kijken, zonder de oplossing buiten jezelf neer te leggen.

  Vanuit het nieuwe levenGevende paradigma kan eenieder de oplossingen voor de huidige ontstane belast(end)e situatie in zichzelf vinden. Mogelijk geïnspireerd door wat anderen aanreiken. Maar leg niets langer meer buiten jezelf.

 3. Mascha RoedelofMascha Roedelof Bericht auteur

  Wie heeft het meest geleden onder de crisis is een vraag. En het antwoord is: […] 5 jaar na de crisis [ …]

  Kijk eens wanneer ik schreef over de crisis?
  http://hetbewustepad.nl/index.php?nws_id=28
  Column van 8-2-2009: dit is 5 jaar geleden… Vanaf het moment van schrijven van mijn column zijn we dus 5 jaar verder. Er was geen onbewustheid, er was en is een niet-kiezen!

 4. Mascha RoedelofMascha Roedelof Bericht auteur

  Een bubbel in de huizenmarkt… Alsof dit de eerste is?! Nee, iedereen weet dat (huizen)markten fluctueren.

  Door nu de schuld af te wentelen naar de private banken hoeft er niet meer naar de essentie gekeken te worden en kan, mocht de politiek ervoor kiezen deze lijn van schuld van de banken volgen, het spel(l) weer van voren af aan in een andere gedaante gaan afspelen. En is er helemaal niets getransformeerd in het samen leven, de zorg naar elkaar, de bedding zijn voor elkaar, de volgende generatie…

  Het oude spel(l) krijgt gewoon een volgende cyclus…
  Herkenning oud en nieuw

  Het oude Spel herken je aan
  Angst, Depressie, Psychose, Schizofrenie in de wereld vanuit afgescheidenheid
  Verstrikking
  Verwarring
  (Op)offering
  (Op)offers brengen
  The Secret (manifesteren vanuit het Tekortenprincipe)

  Het nieuwe Spel herken je aan
  Innerlijke rust vanuit Eenheidsbewustzijn
  Helderheid
  Met gemak, moeiteloos
  Elkaar in vrijheid onbelast laten (be)staan
  Het Overvloedsprincipe
  Co-creatie vanuit passie (Supra Sex)

  Uit: Het Spel gaat…
  http://hetbewustepad.nl/index.php?nws_id=52
  (Column van 17-8-2010)

 5. Mascha RoedelofMascha Roedelof Bericht auteur

  Het hele verhaal van de bankiers en economen is doorspekt van ‘economische groei’ en ‘schaarste’, ‘werkeloosheid’, ‘stijgende prijzen’. ‘Hypotheekdrama’ is natuurlijk niet de oorzaak van de huidige belast(end)e situatie maar een gevolg van de werking van systemen. De werking van de huidige systemen en structuren hebben op alle levensgebieden hun consequenties. Dit ligt vele malen breder dan de (private) bankensector.

  Kijk maar naar huurprijzen, (zorg)verzekeringspremie, brandstofkosten, voedselprijzen…

  Ik noemde het voorbeeld van bevalling: slechts 1 op de 5 vrouwen bevalt thuis. De protocollen zijn vandaag zo geschreven, vanuit de medische maffia gezien, dat medisch interventie ‘geoorloofd’ is. De werkelijkheid is dat de ene interventie leidt tot de andere en daardoor tot langere ziekenhuisopnames voor moeder en kind. Kosten? Op wie worden die verhaald???

 6. Mascha RoedelofMascha Roedelof Bericht auteur

  De wijziging van het geldcreatiemoment wordt nog steeds niet gekozen, terwijl daar en alleen daar de wezenlijke transformatie ligt in ons samen leven.

  Lees het artikel zelf nog eens…

 7. Mascha RoedelofMascha Roedelof Bericht auteur

  Ergens wordt een vraag gesteld of iemand geld creëert als hij geld uitleent aan zijn medemens.

  Het antwoord van een econoom is: @om op je vraag in te gaan [naam], nee je creëert geen geld als je mij geld leent en hiervoor een contract met mij sluit. Want jouw lening aan mij komt uit geld dat jij in je bezit hebt of als tegoed op je bankrekening hebt staan. Jij mag niet zoals de bank dat wel mag cijfers in de computer kloppen en daarmee betaalcapaciteit voor mij creëren en gelijktijdig een vordering op mij krijgen. Als ik mijn schuld aan jou aflos dan verschuift het geld weer van mij naar jou, maar het wordt niet meer of minder. Als ik een leningovereenkomst met de bank onderteken dan schept de bank nieuw digitaal geld dat weer verdwijnt als ik mijn schuld aan de bank aflos. Het is dus ongelijk verdeeld, de bank klopt wat cijfertjes in de computer en heeft geld gecreëerd en ik moet me een slag in de rondte werken om de lening af te lossen en rente te betalen.

  Mascha Roedelof (als antwoord aan de econoom) daarom dienen banken per direct te stoppen met het geld creëren ten behoeve van hypotheken. Het geldcreatiemoment dient te zijn het maandbedrag dat we nodig hebben om fysiek in leven te zijn. We kunnen van elkaar lenen en daar gewoon een vergoeding in de vorm van rente voor vragen als we dat zo met elkaar afspreken.

  Het feit dat er voor jou, [naam econoom], geld gecreëerd is ten behoeve van een hypotheek maakt niet dat je een schuld hebt bij de bank maar op je medemens: jij hebt dit bedrag wel ontvangen, veelal tonnen, waarmee je een huis hebt kunnen kopen en jouw medemens heeft dit bedrag niet ontvangen. Dat is een ongelijke situatie die per direct hersteld dient te worden.

  Als je bij je medemens een bedrag leent om bijvoorbeeld een huis te kunnen kopen, moet dit bedrag… eventueel vermeerderd met rentevergoeding… ook terugbetaald worden aan jouw medemens: daar moet je dan ook voor werken. Een slag in de rondte? Da’s afhankelijk van hoeveel geld je geleend hebt bij jouw medemens. Eerlijk toch?

Reacties plaatsen niet mogelijk.