The philosophy of freedom, wat geen filosofie meer is, maar geleefd wordt

The idea we must have a plan HOW to get a better world…

That’s the biggest mistake.

There is no HOW. Life lives itself.

From entrance, a collective life entrance (which costs nothing) everybody lives their own lives from the lowest energy: onburdened and unburdening. Every ones own ‘HOW’ and ‘together HOW’ will unfold by itself.

Doing something about this ‘togetherness’ is the biggest mistake. As if something should be done to/about this ‘togetherness’.

No, something should happen for this ‘togetherness': the togetherness, the living togetherness NEEDS to receive their free life entrance back: entrance money.

Life is already providing us entrance, but it is stolen from us and we NEED it back.

 

Het idee dat je met een plan moet komen, HOE we een betere wereld krijgen…

Dat is dus de grote vergissing.

Er is geen HOE.
Het leven leeft zichzelf.

Vanuit toegang, gezamenlijke levenstoegang, wat niets kost, leeft iedereen het eigen leven vanuit de laagste energie: onbelast en onbelastend. Daar gaat ieders eigen ‘Hoe’ en ‘samen Hoe’ zich vanzelf ontvouwen.


Op dit ‘samen’ zit dus de grote vergissing.
Alsof er aan dit ‘samen’ iets moet gebeuren.

Nee, er moet iets voor dit samen gebeuren.
Het moet simpelweg vrije levenstoegang ontvangen.
Zoals het leven zelf ons dat al biedt.