Tagarchief: natural law

Natural Law or Tribal Traditions

copywrightlaw

 

 

 

 

 

 

‘Common Law’ is still slavery law, used to justify the genocide of indigenous peoples. It pre-dated Statutory Law, from which Statutory and Civil Law come. The misunderstanding of Common Law comes from Kevin Annett’s Manual on Common Law. A brief history of Common Law.

Brehon Law is a form of Oral Tribal Tradition and would count as Tribal Law. Anything Oral that derives from the culture in which it is practiced would be considered Tribal Law. To call it ‘law’ is really inaccurate because the traditions are handed down in the form of stories and support the ‘Living Togetherness’ of the community.

We can use the term Natural Law. Which we can all define as do no harm. Both Natural Law (in nature there is a law and hierarchy) and Tribal Traditions work for me to express Natural Law/Cosmic Law in a true living togetherness.

law

 

 

 

 

 

Taxing is Illegal and unlawful according to Natural Law/Cosmic Law/the All Law

Politicians know this already. At least in Europe they do. And perceiving from this video people in America have awareness too on this issue.

‘They’ try to contract us by saying US citizens, but when you are aware of the birth certificate fraud you are conscious you are not your birth certificate and that it is all fraud. We are not citizens, we are living human beings (spiritual beings having experiences in a physical body).

Furthermore tax money is not necessary at all: all we NEED we can create out of thin air… The ‘new money’ we can create out of thin air and there is no taxation or redistribution of ‘old money’ needed at all. This is a lie too.

Look on my blogs for in-depth awareness on a true living togetherness which costs nothing and is back within one day.

We need to grow into our discernment in ‘old money’ and ‘new money’ too because otherwise we drag the ‘old’ in our psyche (and therefor our outer world) into the ‘new’.

In short: ‘old money’ is the expression of lack, shortage, division, hate, inequity and inequality, control, steering, governments, power over, suppression, oppression, rules and laws which are the layers over our direct living togetherness, taxation, debt, the Secret (and other money workshops and success workshops which has nothing to do with the Abundance principal: they will learn you how to pull money and success towards you. These are all techniques based on the shortage principal and fear).

‘New money’ is the expression of abundance, oneness, love, equity and equality, freedom, self governance, inner strength, coming from source, crowd power facility, plain means of exchange, credits/coupons, no taxation, is unburdening and unburdened on all levels (physically, emotionally, mentally, spiritually, energetically), letting life flow in its own context.

‘New money’ has nothing to do with ‘a local currency’. ‘New Existence Money’ is the transmutated form of our money, from a right perception of ourselves and our togetherness: they are one and the same: equivalent: Existence Money. This does not dissolve the collective problems, no, by Existence Money (the expression of our life entrance) we don’t create these problems any more. Life has back her own entrance to life, which costs nothing. A ‘new facilitation platform’ facilitates the use of Existence Money and has dissolved banks, 90% of government which have to transform into facilitating bureaus, the welfare bureau, health insurance companies, and a lot of communicipality work. And most important all poverty: is gone, because we don’t create it anymore.

There is no copyright and patent on Equi Living Togetherness and the currency Equi.
No copyright indeed when you comprehend ‘Out the One are the many’ instead of ‘out the many is the one’.
So everything coming from source, the One, (just like we ourselves human beings are) is without copyright: the copyright just can not be there. Equi, writing numbers of value in a notebook, living without money, coupons, contributionism (Ubuntu in its essence), etc.,. etc… there can not be copyright on it and it can not be taxed in any way. And all written laws are legal dead fictions.

Recognition old and new living togetherness
You recognize the ‘old’ by
Fear, Depression, Psychosis, Schizophrenia
Entanglement
Confusion
Sacrifice, Suppression and Oppression
The Secret

You recognize the ‘new’ by
Inner peace
Clarity
With ease, effortless
Letting each Other exist (stand) in freedom, no taxes added, no load added
The Abundance Principal
Co-creation out of passion (Supra Sex)

2thcommandmentt

 

 

 

Equinomy and Sacred ‘Economics’ are not the same
Cause Equinomy is the Economics of Certainty and Her Choice is here for years already

The Gift is IN the Awareness that We Welcome Each Other in our Midst
In our Normal Living Together on Earth

Economics of Certainty is explained in the e-book ‘Welcoming Each Other and Her Protection (vertaling in het Nederlands: ‘Elkaar Welkom Heten en Haar Bescherming‘. Deel 1 van het e-boek is vrijelijk beschikbaar).

Economics of Certainty is not an idea, nor a plan, but sprouts from an inner place and awareness where all can thrive on this planet together in peace and heart to heart connection. No agenda attached. Even no stories about each other attached. Nothing… of all this… Absolutely no divisiveness, that’s not from Economics of Certainty. No one is excluded. All are included.

Totally walking my talk from Oneness consciousness.

I am very committed to a natural living togetherness, because She is the organic living togetherness on Earth from Source Essence. i am and will be a staunch supporter of the earth and her organic life. any thing less. Not that many are coming from that place. I am a beholder of that Space (and with me some others are too). That’s why I see when people are not coming from that space. I am at peace. And I long to meet you at the other side of the bridge: I am there… Waiting… For a true Living Together on Earth… Hope you will not take to long.

tantra

 

 

 

 

Natural Law

De huidige regels en wetten werken niet vóór ons. Dat was ook nooit de bedoeling. Ze zijn niet zonder reden als zodanig geïnstalleerd over direct natuurlijk samen leven door het Vaticaan en hun trinity: het Vaticaan, City of London, Washington DC, en Europa’s hoofd Maffiastaat Suisse, Zwitserland.

In Ierland is op dit moment (opnieuw) veel belangstelling voor Brehon Law, die uitgaat van natuurlijke wetten. Ongeschreven wetten. Er is ook geen sprake van een macht die wetten uitvaardigt. Er zijn vele locale Brehons (als expressie van het matriarchaat), in plaats van een piramidale structuur (als expressie van het patriarchaat), die na tientallen jaren van ‘scholing’ in de praktijk door een Brehon kennis en inzichten overgedragen krijgen.

Daarnaast merk ik dat er wereldwijd vele mensen bewustwording brengen met betrekking tot wie wij als mens van vlees en bloed ten diepste zijn en handvatten voor ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’. Het woord burgerlijk werd gister door iemand vervangen door MENSELIJKE. Mensen beginnen te zien en doorzien.


Ik nodig eenieder uit dieper te kijken en het hele verhaal te doorzien: waarmee ik bedoel alle samenhangen en aspecten mee te nemen en met open ogen waar te nemen wat er plaats vindt in het nu. Levenstoegang is ons ontnomen. Vanuit vrije onvoorwaardelijke levenstoegang leeft eenieder zijn/haar leven. Wat je ervan maakt, maak je ervan. Als je schulden maakt, heeft dat te maken met eigen keuzes en eigen verantwoordelijkheid dragen voor keuzes die je maakt/gemaakt hebt. Bedoel ik daarmee dat je schuldig bent? Nee, ik bedoel te zeggen dat je verantwoordelijk bent voor de keuzes die je maakt en de consequenties van je keuzes zelf dient te dragen. Dat is volwassen Zijn.

Ook binnen een samenleving zonder geld of welk ander sturings- en controle middel van buitenaf, dien je je eigen relaties betrouwbaar te houden en elkaar betrouwbaarheid/vertrouwen te bieden. Als je met elkaar afspreekt dat je een appel voor een peer ruilt, maar jij houdt je eenzijdig niet aan de afspraak die jullie beiden gemaakt hebben, dan ben jij degene die ‘in de schuld’ staat en alsnog op een later moment je afspraak dient na te komen of opnieuw in overleg te gaan met degene die zich wel aan de afspraak gehouden heeft en wel ‘geleverd’ heeft.

We hebben vrije onvoorwaardelijke toegang tot leven (ons geboorterecht): moeder aarde (een stukje grond), haar middelen, elkaars levensenergie. En eenieder draagt bij aan de samenleving wat hij/zij bij wilt dragen. Not on demand, maar uit vrije beweging/impuls.
Bewustzijn brengen op wie we ten diepste zijn: mensen van vlees en bloed, waarbij op dit moment levenstoegang in beslag genomen is door regels en wetten die over direct natuurlijk samen leven heen gelegd zijn. Herkennen dat wij als soeverein mens van vlees en bloed geen aansturing van buitenaf, in de vorm van politiek/regering/goeroe’s, nodig hebben. Wij zijn prima in staat onszelf van binnenuit te besturen. En daar waar we dat nog niet zijn, kunnen we elkaar verder brengen.

Wij hebben als soevereine mens van vlees en bloed niets anders nodig dan vrije onvoorwaardelijke toegang tot leven, waardoor we fysiek in leven kunnen zijn. De rest is vrije creatie.

Wij zijn als mens soevereine wezens: we hoeven onze soevereiniteit niet te claimen. De procedure vanuit de stichting ‘ik claim mijn naam’ gaat m.i. dan ook nergens over. Juridische onzin: de (r)overheid moet je die status namelijk verlenen en die is sinds 2003 al niet meer verplicht om een gerechtelijk bevel op te volgen. Dus waarover heb je het dan? Toestemming vragen bij je onderdrukkers om vrij mens te zijn? Dat ben je al op het moment dat je niet gehoorzaamd, daar is geen procedure voor nodig die niet te winnen valt en in werkelijkheid niets veranderd. Geregistreerde burgerlijke ongehoorzaamheid vanuit de procedure ‘ik claim mijn naam’ gaat dan ook nergens over m.i.

Wel hebben we als soeverein mens van vlees en bloed een natuurlijke wet nodig, bijvoorbeeld zoals Brehon Law.

 

Vanuit ‘geregistreerde burgerlijke ongehoorzaamheid’ veranderd er helemaal niks. Wat je dan doet, zoals Luca; van Dinter aangeeft, is dan in harmonie leven met de Staat als iemand die zijn/haar eigen natuurlijk/juridische-handelsentiteit heeft.

En daarnaast ben je nog steeds gebonden en afhankelijk van heel het criminele systeem.

Wat eigenlijk van Dinter zegt, is dat je zaken moet doen met een criminele overheid, maar ze zo niet moet beschouwen ‘we moeten van dat vijands-denken af’.

Inderdaad, de (r)overheid berooft ons van het leven als het ware vanaf onze geboorte en dan moet je nog bij diezelfde (r)overheid, middels een procedure die hele zinloze gedoe voor elkaar krijgen.

Ze (de overheden) weten ook heel goed wanneer ze met die onzin zijn gaan propageren, daarom heeft het ook geen enkele zin.

Voor mij (red: Lichtzwaard via Argusoog) is dat een plan om gevangen te bewegen: de ene gevangenis uit te gaan, om in nog grotere gevangenis uit te komen, onder de internationale vlag van de wereldregering van de V.N.

En zo zie ik dat ook. Vandaar ook dat de ‘claim je naam’ procedure niet mijn weg is. Ik kies voor een andere.

Ook dat is vrijheid: eenieder gaat zijn/haar eigen pad en maakt daarin eigen keuzes. En ieder moment mag je weer opnieuw kiezen.

De collectieve heling zit niet op individuele workshops, (spirituele) methodieken als The Secret, bestellingen plaatsen, of whatever… Collectieve heling kan pas dan ontstaan, zodra we vrije onvoorwaardelijke levenstoegang bieden aan elkaar. Ten diepste doordat regels en wetten die over direct natuurlijk samen leven heen gelegd zijn oplossen. ‘Gekunsteld’ door middel van bijvoorbeeld een Levenscirkel. Je kunt elkaar op 1001 manier levenstoegang bieden. Eenieder kan dat doen op de manier die bij hem/haar aansluit.